De projecten waar we achter staan

Stichting Maret heeft als doel;

  • Het bieden en verlenen van hulp aan kansarme kinderen
  • Het verlenen en ondersteunen van educatie en vorming van kinderen
  • Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De afgelopen jaren hebben we diverse concrete projecten geselecteerd en hebben deze een donatie ontvangen van  Stichting Maret. In 2024 blijven wij deze projecten ondersteunen en zijn er inmiddels ook weer veel nieuwe projecten toegevoegd.

 

Projecten - Straatkinderen Medellin (Colombia)

Stichting Maret steunt het project 'Caminos al Maximo'. Binnen dit project worden kinderen begeleid door middel van workshops in het oefenen van sociale vaardigheden, het nadenken over hun toekomst en hun opleidingsplan.  Het doel is om jongeren te ondersteunen in het leren maken van hun eigen keuzes.

Projecten - Spieren voor Spieren - Geef wat lucht

Stichting Maret steunt via Spieren voor Spieren een ademspiertraining voor kinderen met een spier ziekte. Dit is letterlijk "Het verhaal van de lange adem".  

Projecten - Stichting Oogfonds Nederland

Recent hebben we als Stichting Maret ook een samenwerking opgestart met Stichting Oogfonds Nederland. We ondersteunen onderzoek naar de voorkoming danwel genezing van de ziekte van Leber (erfelijke blindheid).

Projecten – Stichting Ninos de Guatamala – “Sterk door onderwijs in Guatamala"

Stichting Maret steunt via Stichting Ninos de Guatamala kinderen in Guatamala door hen een betere toekomst te bieden middels hoogkwalitatief onderwijs aan 545 kansarme kinderen. De focus ligt hierbij voor dit jaar op: Het bevorderen van de geestelijke  en fysieke gezondheid van de leerlingen, het verbeteren van het niveau van de Engelse taalvaardigheid en digitaal burgerschap. Stichting Maret ondersteunt dit "Skills 4 Success" programma met een bijdrage voor de aanschaf van laptops.

Projecten – Plan International - Brazilië

Stichting Maret steunt in samenwerking met Plan International een nieuw project in Brazilië. In Latijns-Amerika denken veel meisjes aan armoede en huiselijk geweld te ontsnappen door jong te trouwen en moeder te worden, maar het tegendeel is waar. Zo leiden tienerzwangerschappen vaak tot vroegtijdige schoolverlating, verhogen het risico op uitbuiting, seksueel en huiselijk geweld, en sterfte rond de bevalling. Met het project La League wil Plan International deze vicieuze cirkel doorbreken door meisjes en jonge vrouwen (12 -18 jaar) dezelfde kansen te geven als jongens.

Projecten – Save the Children - Oeganda

Save the Children continueert het project "Include" in Oeganda en Stichting Maret blijft dit traject ook ondersteunen. Dit bevat onderwijs voor vluchtelingen kinderen in Oeganda, die gevlucht zijn uit de omringende landen. In 2023 zijn hiermee ruim 82.000 kinderen bereikt.

Projecten – Stichting Studenten projecten Nepal

Stichting Maret steunt 3 studenten in Nepal bij hun opleiding met een bijdrage. In 2024 hebben we deze ondersteuning voortgezet.

Projecten – Stichting Amake

Stichting Maret helpt met het realiseren met een haarsalon om tienermoeders op te leiden in het kappersvak in Zambia.

Projecten – Cordaid – “Op de wereld om elkaar te helpen”

Stichting Maret steunt via Cordaid kinderen in Congo door hen een betere toekomst te bieden middels opleiding. Hierdoor kunnen ze de armoedespiraal doorbreken en aan hun toekomst werken. Door resultaatgerichte financiering en goede samenwerking met de plaatselijke bevolking, draagt Cordaid eraan bij dat meer kinderen, vooral meisjes, weer naar school gaan en ook de school afmaken. Concreet betekent dit:

  1. Cordaid doorbreekt de gewoonte om dochters in te zetten in het huishouden of op het land.
  2. Cordaid stimuleert scholen en ouders om te zorgen dat meer meisjes naar school gaan en deze ook afmaken.
  3. Cordaid zorgt dat het onderwijs zelf beter wordt; vergoeding voor het schoolgebouw, voorzieningen en leraren.

Voor 27 euro kan Cordaid een kind een jaar naar school laten gaan.

Projecten – SOS Kinderdorpen – “Een liefdevol thuis”

SOS Kinderdorpen is een van de weinige hulporganisaties die permanent aanwezig is in Tsjaad. Tsjaad is één van de armste landen ter wereld. Als gevolg daarvan is de humanitaire situatie schrijnend, met name voor kinderen zonder een veilig thuis. Zij staan er, in een land als Tsjaad, helemaal alleen voor. Het kinderdorp in N’Djamena vormt de basis van de ondersteuning. In het kinderdorp wonen 120 kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren. De positieve effecten strekken tot ver buiten het SOS Kinderdorp; de basisschool en het medische centrum zijn ook toegankelijk voor de plaatselijke bevolking.

 

Stichting Maret heeft dit project in 2023 ook ondersteund en steunt daarnaast nog een ander project van SOS Kinderdorpen in Kenia. Hier is een familie versterkend programma gestart, zodat ruim 1.400 kinderen toegang krijgen tot opleidingen en voldoende medische zorg ontvangen.

Projecten – Het Vergeten Kind – “Heppie (t)huis” 

Vorig jaar heeft Stichting Maret een donatie gedaan aan Het Vergeten Kind voor de ondersteuning van het project “Heppie (t)huis”. . De kleinschalige woonvoorziening in de gemeente Geldrop-Mierlo heeft steeds meer zijn plek gekregen in de (lokale) hulpverlening. Vanuit maatwerk naar het kind en zijn omgeving toe heeft de afgelopen periode in het teken gestaan van het behouden van stabiliteit om zo tot ontwikkeling te komen. Dit geldt zowel voor de kinderen, het netwerk en het  team. Vorig jaar is hierover ook een rapport verschenen, dat deze vorm van jeugdzorg een zeer succesvolle en voor gemeentes ook financieel gunstige oplossing is, dus we hopen, dat dit concept in veel meer gemeenten zal worden gerealiseerd. In 2024 is een aanvullende bijdrage gedaan voor Heppie Vakanties en Weekenden.

Projecten – Stichting Mariposa-Peru - “Las Hijas de Nuestra Señora de La Piedad”

Via deze kloosterorde steunt Stichting Maret in Peru diverse concrete projecten op het gebied van scholing (schoolmaterialen) en speciaal onderwijs. Wij steunen ook specifiek enkele kinderen om ervoor te zorgen dat zij naar school kunnen gaan.

Projecten - Stichting Raja

Stichting Raja heeft diverse projecten in India. Stichting Maret steunt dit jaar 1 van de projecten in Bangalore, waarbij kinderen ondersteunt worden om hun school af te maken en door te stromen naar middelbaar of hoger onderwijs of een baan te vinden die hen en hun familie in hun levensonderhoud voorziet. Het gaat daarbij om 2.000 kinderen tussen de 3 en 18 jaar die opgroeien in de sloppenwijken van Bangalore. Het doel is om 80% van de kinderen hun school af te laten maken en een baan te laten vinden. Dit wordt o.a. bereikt door het realiseren van huiswerk centra, huiswerkbegeleiding, bewust worden realiseren bij ouders van het belang van het afmaken van de opleiding van hun kinderen, etc.

Projecten - Aktie voor Aktie - Malawi

Vorig jaar heeft Stichting Maret reeds een aantal concrete doelen (o.a. laptops en school uniformen) ondersteunt via Aktie voor Aktie in Malawi. Hier hebben we een zeer goed en mooi verslag van ontvangen, zodat we kunnen zien, dat onze donaties goed zijn besteed. Stichting Maret zal Aktie voor Aktie in 2023 blijven ondersteunen middels het ondersteunen van een aantal studenten (Mphatso Kapenuka en Tadala Makawa) bij hun opleiding en de aanschaf van uniformen.

 

Projecten - Stichting Macheo

In samenwerking met Stichting Macheo steunt Stichting Macheo een project in Kenia om jonge meiden te onderwijzen in hun gezondheid.