De projecten waar we achter staan

Stichting Maret heeft als doel;

  • Het bieden en verlenen van hulp aan kansarme kinderen
  • Het verlenen en ondersteunen van educatie en vorming van kinderen
  • Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De afgelopen jaren hebben we diverse concrete projecten geselecteerd en hebben deze een donatie ontvangen van  Stichting Maret. in 2023 blijven wij deze projecten ondersteunen en in 2022 zijn er veel nieuwe projecten toegevoegd.

 

Projecten – Cordaid – “Op de wereld om elkaar te helpen”

Stichting Maret steunt via Cordaid kinderen in Congo door hen een betere toekomst te bieden middels opleiding. Hierdoor kunnen ze de armoedespiraal doorbreken en aan hun toekomst werken. Door resultaatgerichte financiering en goede samenwerking met de plaatselijke bevolking, draagt Cordaid eraan bij dat meer kinderen, vooral meisjes, weer naar school gaan en ook de school afmaken. Concreet betekent dit:

  1. Cordaid doorbreekt de gewoonte om dochters in te zetten in het huishouden of op het land.
  2. Cordaid stimuleert scholen en ouders om te zorgen dat meer meisjes naar school gaan en deze ook afmaken.
  3. Cordaid zorgt dat het onderwijs zelf beter wordt; vergoeding voor het schoolgebouw, voorzieningen en leraren.

Voor 27 euro kan Cordaid een kind een jaar naar school laten gaan.

 

Projecten – SOS Kinderdorpen – “Een liefdevol thuis”

SOS Kinderdorpen is een van de weinige hulporganisaties die permanent aanwezig is in Tsjaad. Tsjaad is één van de armste landen ter wereld. Als gevolg daarvan is de humanitaire situatie schrijnend, met name voor kinderen zonder een veilig thuis. Zij staan er, in een land als Tsjaad, helemaal alleen voor. Het kinderdorp in N’Djamena vormt de basis van de ondersteuning. In het kinderdorp wonen 120 kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren. De positieve effecten strekken tot ver buiten het SOS Kinderdorp; de basisschool en het medische centrum zijn ook toegankelijk voor de plaatselijke bevolking.

 

Stichting Maret blijft dit project ook in 2021 ondersteunen en steunt daarnaast nog een ander project van SOS Kinderdorpen in Kenia. Hier is een familie versterkend programma gestart, zodat ruim 1.400 kinderen toegang krijgen tot opleidingen en voldoende medische zorg ontvangen.

 

Project – Het Vergeten Kind – “Heppie (t)huis” 

Vorig jaar heeft Stichting Maret een donatie gedaan aan Het Vergeten Kind voor de ondersteuning van het project “Heppie (t)huis”. Ook in 2021 zal Stichting Maret dit project blijven steunen. De kleinschalige woonvoorziening in de gemeente Geldrop-Mierlo heeft steeds meer zijn plek gekregen in de (lokale) hulpverlening. Vanuit maatwerk naar het kind en zijn omgeving toe heeft de afgelopen periode in het teken gestaan van het behouden van stabiliteit om zo tot ontwikkeling te komen. Dit geldt zowel voor de kinderen, het netwerk en het  team. Vorig jaar is hierover ook een rapport verschenen, dat deze vorm van jeugdzorg een zeer succesvolle en voor gemeentes ook financieel gunstige oplossing is, dus we hopen, dat dit concept in veel meer gemeenten zal worden gerealiseerd.

Projecten – Stichting Mariposa-Peru - “Las Hijas de Nuestra Señora de La Piedad”

Via deze kloosterorde steunt Stichting Maret in Peru diverse concrete projecten op het gebied van scholing (schoolmaterialen) en speciaal onderwijs. Wij steunen ook specifiek enkele kinderen om ervoor te zorgen dat zij naar school kunnen gaan.

 

Project Stichting Raja

Stichting Raja heeft diverse projecten in India. Stichting Maret steunt dit jaar 1 van de projecten in Bangalore, waarbij kinderen ondersteunt worden om hun school af te maken en door te stromen naar middelbaar of hoger onderwijs of een baan te vinden die hen en hun familie in hun levensonderhoud voorziet. Het gaat daarbij om 2.000 kinderen tussen de 3 en 18 jaar die opgroeien in de sloppenwijken van Bangalore. Het doel is om 80% van de kinderen hun school af te laten maken en een baan te laten vinden. Dit wordt o.a. bereikt door het realiseren van huiswerk centra, huiswerkbegeleiding, bewust worden realiseren bij ouders van het belang van het afmaken van de opleiding van hun kinderen, etc.

 

Project Aktie voor Aktie - Malawi

Vorig jaar heeft Stichting Maret reeds een aantal concrete doelen (o.a. laptops en school uniformen) ondersteunt via Aktie voor Aktie in Malawi. Hier hebben we een zeer goed en mooi verslag van ontvangen, zodat we kunnen zien, dat onze donaties goed zijn besteed. Stichting Maret zal Aktie voor Aktie in 2021 blijven ondersteunen middels het ondersteunen van een aantal studenten (Mphatso Kapenuka en Tadala Makawa) bij hun opleiding en voor het realiseren van huisvesting van docenten.